Burmistrz Wasilkowa zaprasza

wszystkich mieszkańców gminy, w tym:

MŁODZIEŻ / DZIECI Z RODZICAMI / SENIORÓW / SOŁTYSÓW / RADNYCH / SAMORZĄDOWCÓW /

PRZEDSIĘBIORCÓW / ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

na

KONSULTACJE SPOŁECZNE

MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „CENTRUM WASILKOWA”