Konsultowany obszar położony jest w centralnej części Wasilkowa, w bezpośrednim sąsiedztwie przebiegającej przez Wasilków głównej drogi komunikacyjnej, w ciągu ulic Białostockiej i Grodzieńskiej.  Ma on powierzchnię około 12 ha i obejmuje Rynek w Wasilkowie z zabudową przylegającą do niego oraz tereny przyległe do części ulicy Białostockiej, prowadzącej do Rynku i części ulicy Grodzieńskiej, wychodzącej z Rynku. Obszar objęty opracowaniem stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowo - handlowej, usług administracyjnych, oświatowych i usług sakralnych oraz przestrzeń publiczna stanowiąca Rynek. 

Zachęcamy do obejrzenia fotografii umieszczonych w naszej Galerii>>